Om Altaverita

Vi är inte som andra strategirådgivare och byråer.

Till skillnad från traditionella strategirådgivare och kommunikationsbyråer, förstår vi vilka de viktigaste utmaningarna är - och vilka som inte är lika viktiga - när du skall lansera eller skala upp en affär kring en ny produkt eller tjänst; Vi har gjort det själva, som entreprenörer och investerare, i många olika branscher.

Därför vet vi att som en ägare, grundare eller ledande befattningshavare i ett nystartat företag eller affärsprojekt behöver du en strategi och affärsplan som är smart och fokuserad - men som också gör att du kan få investerare, media, anställda, kunder och andra viktiga personer att snabbt och intuitivt förstå och tro på din affärsidé.

Vi förstår också att du har begränsad tid och budget, och att du och ditt team kan göra en hel del själv. Ni behöver förmodligen bara hjälp att snabbt "knäcka nöten" kring de viktigaste frågeställningarna om hur ni skall bygga er strategi, affärsplan och kommunikation.

Därför har vi också paketerat våra tjänster så att de är väl avgränsade, till fasta priser.

Pontus Kristiansson, grundare till Altaverita, är en senior strategirådgivare med över 20 års erfarenhet som grundare, VD, investerare och styrelsemedlem i många olika uppstartsföretag. Han började sin karriär på konsumentvaruföretaget Procter & Gamble och strategikonsultfirman McKinsey & Co, varefter han startade sitt första teknologiföretag år 1999. Pontus har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Han är också en aktiv klimatpåverkansinvesterare och styrelseordförande i det privata investmentföretaget Realinvest AB (www.realinvest.se). För full Linked-in profil, se www.linkedin.com/in/pontuskristiansson/.

Altaverita är särskilt hängiven åt att hjälpa till att lösa klimatkrisen. Om ditt företag har potential att signifikant bidra till att världen når målen för Parisavtalet kan vi erbjuda dig kostnadsfri rådgivning (pro-bono). Kontakta oss för mer information.