Våra tjänster

Vi har paketerat våra tjänster väl avgränsat till fasta priser, med allt förberedande och uppföljande arbete inkluderat.

Därför att vi förstår att du har begränsad tid och budget, och att du och ditt team kan göra en hel del själv. Ni behöver förmodligen bara hjälp att snabbt "knäcka nöten" kring de viktigaste frågeställningarna om hur ni skall bygga er strategi, affärsplan och kommunikation.

En väl genomtänkt Produktpositionering är grunden för varje riktigt bra strategi, kommunikations- och affärsplan. Den blir ett ledande ljus för alla era aktiviteter, från hur produkten utformas till hur den kommuniceras, marknadsförs och säljs - och den låter dig förklara er produkt till vem som helst så att de förstår, snabbt och utan ansträngning.

Ett vinnande produkterbjudande måste innehålla en integrerad digital säljprocess, som enkelt låter nya kunder upptäcka, förstå och köpa din produkt. Och som låter dig mäta och kontinuerligt förbättra säljprocessen.

Som en ägare, ledare eller grundare i ett nytt företag måste du ha en affärsplan som är sund och smart - och som är lätt att kommunicera så att du kan få investerare, media, anställda och andra nyckelpersoner att förstå och tro på din affärsidé och ditt företag.

In order to convince your audience - and yourself - that going after the market opportunity is attractive enough for you to be able to build a successful business upon, you have to quantify and describe the size, value and growth of the addressable market for solving the Customer Problem - described and evidenced in fact-based, logical and easy-to-follow steps.

So, you've found a competitive product positioning and you think the market opportunity is big and attractive enough. But to understand the financial outcome of your strategy and how much financing you'll need over time, you have to plan and estimate what organisational and other resources and costs will be necessary to execute your business plan.

This is where it all comes together. Your financial models and forecasts will put numbers on all of your planned revenues and business activities - and illustrates the financial results and financing needs of your business, in easy to understand charts and tables.

Like reading the script for a great movie doesn't come close to the experience of watching the finished film; Asking your audience to simply read a plain text about your product or business can't compare to the impact of presenting it to them using professional grade visual support.