Business Plan Story

Som en ägare, ledare eller grundare i ett nytt företag måste du ha en affärsplan som är sund och smart - och som är lätt att kommunicera så att du kan få investerare, media, anställda och andra nyckelpersoner att förstå och tro på din affärsidé och ditt företag.

En välkonstruerad Business Plan Story låter dina åhörare luta sig tillbaka och avslappnat följa och förstå logiken i din strategi och affärsplan, steg för steg.

Precis som att titta på en välregisserad film som bygger upp spänning och berättar historien, en scen i taget, och slutar med aha-upplevelsen när upplösningen till historien uppenbarar sig; En välkonstruerad Business Plan Story tar med dina åhörare på en logisk och vackert presenterad resa mot det övertygande ögonblicket när man intuitivt förstår att din affärsplan är riktigt bra och nästan säkert kommer att lyckas.

Naturligtvis måste den också vara baserad på en smart strategi och på faktabaserad information om marknaden, kunder, konkurrenter och de finansiella resultat du hoppas generera.

Baserat på mer än två decennier av erfarenhet från att lansera, finansiera och skala upp ett flertal nystartade och snabbväxande företag, har Altaverita utvecklat en bevisat framgångsrik metodik för effektiv utveckling av smarta och vackra strategier och affärsplaner. Med den kan vi hjälpa dig snabbt utveckla din egen Business Plan Story som enkelt låter dig förklara din affärsplan för investerare, media, anställda och andra nyckelpersoner på ett övertygande sätt. Den består av ett antal komponenter (som scener i en film) som presenteras i en välgenomtänkt ordning - som tillsammans bildar din Business Plan Story.

    • Format och tidsåtgång: I denna 4-6 timmar långa workshop, med er och oss framför en stor whiteboard, designar vi ett utkast till er Business Plan Story. Efteråt skickar du oss er grafiska profil eller presentationsmall och vi går hem och gör lite ytterligare research och arbete; efter några dagar återkommer vi med ett skriftligt förslag till agenda/story board för er Business Plan Story. Notera att själva innehållet i vart och ett av kapitlen (scener) i Business Plan Story (som t.ex marknadskvantifiering, digital säljprocess, etc) därefter måste skapas, antingen av er själva eller genom att ni anlitar Altaverita i form av någon eller några av våra övriga tjänster.
    • Leverans: En skriftlig och personligt presenterad rekommenderad agenda eller story board för er Business Plan Story.
    • Kostnad: Fast pris (inkl förberedelser, workshop, uppföljningsarbete och slutrapportering).

Även om det ofta krävs både lite konst och vetenskap för att hitta och bygga den perfekta Business Plan Storyn för just ditt företag, finns här ett exempel på en typisk agenda för en Business Plan Story.