Digital säljprocess

Ett vinnande produkterbjudande måste innehålla en integrerad digital säljprocess, som enkelt låter nya kunder upptäcka, förstå och köpa din produkt. Och som låter dig mäta och kontinuerligt förbättra säljprocessen.

Idag fattar kunder sina viktigaste köpbeslut hemma eller på kontoret. Kanske baserat på information från ett möte med en personlig säljare, men i princip alltid baserat på digitalt tillgänglig information om de olika produktalternativen. Och det alternativ som kunden bäst förstår och tror på, vinner.

Ett vinnande produkterbjudande måste därför innehålla en integrerad digital säljprocess som låter kunden upptäcka och förstå din produkt så bra och trovärdigt som möjligt. Och som låter dig mäta och kontinuerligt förbättra säljprocessen.

Nyckeln för en vinnande digital säljprocess är ofta att ta kunden på en väl komponerad resa som berättar historien om din produkt och dess fördelar, och som i bästa fall till och med låter kunden uppleva den - och när de förstått tillräckligt, sömlöst slutföra köpet. Resultatet blir snabbast möjliga väg till marknadspenetration och en långsiktigt mycket lönsam och hållbar säljprocess.

Altaverita har lång erfarenhet från utveckling av integrerade digitala säljprocesser som vi kan dra nytta av för att hjälpa dig utforma er Digitala säljprocess.

    • Format & tidsåtgång: I en serie av en till tre workshops om vardera 4-6 timmar, med er och oss framför en stor whiteboard, designar vi ett utkast till er Digitala säljprocess. Vi tar däremellan och därefter med oss materialet till vårt kontor och gör ytterligare research och återkommer efter några dagar med ett skriftligt förslag för er Digitala Säljprocess.
    • Leverans: En skriftlig och personligt presenterad rekommenderad Digital Säljprocess för er produkt.
    • Kostnad: Fast pris (inkl förberedelser, workshop, uppföljningsarbete och slutrapportering).