Produktpositionering

En väl genomtänkt Produktpositionering är grunden för varje riktigt bra strategi, kommunikations- och affärsplan. Den blir ett ledande ljus för alla era aktiviteter, från hur produkten utformas till hur den kommuniceras, marknadsförs och säljs - och den låter dig förklara er produkt och affärsidé till vem som helst så att de förstår, snabbt och utan ansträngning.

Själva Produktpositioneringen bör bara vara ett par, enkla meningar som beskriver er målgrupp och dess behov, er produkt, dess nytta för kunden och på vilket sätt den är bättre än konkurrerande alternativ - allt på ett sätt som är riktigt enkel för alla att intuitivt förstå. Här är det format vi oftast rekommenderar:

För (målkunden) som (beskrivning av kundens upplevda problem/behov), är (produkten) en (produktkategori) som (beskrivning av huvudsaklig nytta för kunden). Till skillnad från (huvudsakling konkurrent/alternativ), är vår produkt (beskrivning av huvudsaklig differentiator).

Detta format utvecklades ursprungligen av den legendariska marknadsteoretikern Geoffrey Moore, och har använts av många av de mest framgångsrika teknologiföretagen i världen sedan 1960-talet. Och det fungerar precis lika bra idag.

    • Format & tidsåtgång: I denna workshop över 4-6 timmar börjar vi med att du berättar för oss om din kundinsikt (om vilket problem du har identifierat att din tänkta målgrupp har, som du vill lösa), din produkt (hur den fungerar och hur den löser kundens problem) och vem du anser att din huvudsakliga konkurrens är. Därefter spenderar vi lite tid tillsammans framför en whiteboard för att formulera ett första utkast till er Produktpositionering. Vi tar därefter med oss materialet till vårt kontor och gör ytterligare research och återkommer efter några dagar med ett skriftligt förslag till slutlig Produktpositionering för er Produkt baserat på vår research och erfarenhet.
    • Leverans: En skriftlig och personligt presenterad rekommenderad Produktpositionering för er produkt.
    • Kostnad: Fast pris (inkl förberedelser, workshop, uppföljningsarbete och slutrapportering)